Fölet

Jag besökte för ett tag sedan Fredriksdal i Helsingborg i ett lite speciellt ärende. Det var då jag fann Sveriges kortaste linje. Mitt egentliga ärende den gången var att försöka öppna upp ett litet förvaringsskjul som varit låst för allmänheten de senaste tio åren. Här inne finns nämligen en liten klenod. Ett litet skotskt ånglok använt i Helsingborgs hamn för över hundra år sedan. Då gick jag bet, men nu har jag äntligen lyckats!

140706- 1

Loket är vad vi idag kallar lokomotor. Ett litet växlingslok som används för transport av vagnar inom hamnens område och framfört av hamnens egna personal. Loket är byggt av Alexander Chaplin & Co i Glasgow, Skottland, år 1873. På lokets sidor finns skyltar med ett företagsnamn, men det är försäljningsombudet Wimshurst, Hollick & Co i London, som var försäljningsombud till Chaplin & Co från 1872.

140625- 5

Loket användes i Helsingbors hamn fram till sommaren 1930 och kallades av personalen för ”fölet”. Den 26:e april 1930 offererade Aktiebolaget Slipmateriel i Västervik en styck Bjurströms-Lokomotor Typ 15 á 19.000 riksdaler till Helsingborgs hamn. Leverans skedde i slutet på juli och Fölet blev således pensionerat. Efter utrangering skänktes det till Helsingborgs stadsmuseer. Den 5/8 1930 gick det att läsa i Helsingborgsposten:

”En av Helsingborgs stads gamla trotjänare har definitivt pensionerats, dock utan att att begåvas med medalj. Den avgående är nämligen i detta fall ett gammalt lok, för den nutida kritiske betraktaren kanske en smula föråldrat, ja rent av löjeväckande, men som kvarleva från järnvägens barndom har det ju sitt stora intresse.”

Aktiebolaget Slipmateriel lobbade hårt för att sälja in sin maskin till hamnstyrelsen, vilket går att läsa i korrespondensen mellan företagen. Man skickar försäljningsbroschyrer, bilder, referenser och långa listor på fördelarna med en dieseldriven lokomotor jämfört med en ångdriven dito. Idag heter företaget Slipmaterial-Naxos och utanför huvudkontoret i Västervik står just en sådan Bjurströms-Lokomotor typ 15 som Helsingborgs Hamn köpte in.

Skicket på Fölet idag är bättre än man kunnat tro. Hur det står till rent maskinellt är jag inte kvalificerad att bedöma, men förutom lite ytrost här och där verkar fölet vara i utmärkt kondition för sin höga ålder. De bakre buffertarna är avskruvade från buffertbalken för att fölet ska få plats på sin nuvarande uppställningsplats. Tyvärr är träbalken lite illa åtgången på vänstersidan. Täcksidan i trä som syns på den gamla bilden är dock avmonterad och försvunnen.