”Asmundtorp – en minut – ingen på och ingen ut!”

I går tog jag en liten tur på Landskrona & Hälsingborgs Järnväg. Inte med tåg. Det har inte gått sedan 1983. Jag gick till fots en bit österut från Asmundtorp. Det är en trevlig tur som går på asfalt hela vägen från företagsparken Kronan i Landskrona till stationen i Billeberga. Nu för tiden är det en cykelväg på den gamla banvallen.

L & HJ

När Sveriges riksdag beslöt att börja anlägga stambanor i landet, såg vissa kommuner enorma möjligheter om man kunde ansluta sig till dessa riksbanor. Efter lite gnäll fram och tillbaka beslöts att Helsingborg och Landskrona skulle göra gemensam sak och anlägga banor mellan städerna och Eslöv där anslutningen till södra stambanan skulle ske. Knutpunkten mellan banorna från Helsingborg och Landskrona blev i Billeberga. 31:a juli 1865 skedde invigningen med pompa, ståt och kunglig närvaro. Enda stationen på sträckan Billeberga – Landskrona var just Asmundtorp. KLSAsmundtorp var tydligen ingen betydande station. Enligt uppgift brukade konduktören på tåget ropa ”Asmundtorp – en minut! Ingen på och ingen ut!” 12:e juni 1982 gick sista persontåget på banan och ett år efter började man riva upp rälsen.

Jag gillar att man valt att behålla banvall och kontaktledningsstolpar. Dom blir som historiska dokument om ett svunnet järnvägsskåne. Att människor tar över och renoverar gamla stationer och godsbyggnader är riktigt kul. Om det görs på rätt sätt vill säga…

Jag blev sugen på att leta upp fler gamla järnvägsrester i skåne för att se hur dom gamla privatbanorna överlevt i vårt moderna samhälle. Fler inlägg kommer.